zalacznik

 

Nazwa projektu: 

„Poprawa efektywności energetycznej firmy Zakład Produkcji Mebli Sadko Stanisław poprzez termomodernizację obiektu i wymianę urządzeń produkcyjnych”.

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 4: Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna

Działanie: 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Beneficjent projektu:    ZAKŁAD PRODUKCJI MEBLI SADKO STANISŁAW Gorzyce 181, 33-250 Otfinów,

 

Cele projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej firmy wnioskodawcy poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

 

W ramach projektu wykonana będzie kompleksowa termomodernizacja budynku produkcyjno – biurowego Zakładu Produkcji Mebli Sadko Stanisław w miejscowości Gorzyce poprzez:

 

     1.   Modernizację instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) .

     2.   Wzrost energooszczędności budynku produkcyjno – biurowego.

 

Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii elektrycznej w postaci modernizacji oświetlenia na energooszczędne w budynku produkcyjnym firmy.

 

Wyniki projektu:

W wyniku realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna, spadnie roczna emisja CO2, zmniejszy się zużycie energii cieplnej oraz zapotrzebowanie na energię końcową.

 

Nr Projektu: RPMP.04.02.00-12-0221/18

 

Koszty całkowite: 947 261,00 zł.
Dofinansowanie: 614 153,52 zł.

 

Rozpoczęcie realizacji projektu:  1 marca 2019 r.

Zakończenie realizacji projektu: 31 lipiec 2022 r.